FAQ – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

zondag 19 januari 2020

CONTACTGEGEVENS

Annelies Billiet - Chair - Youth Exchange D2130

Telefoon: +32 479 74 01 46

Website: www.rotary-youth.be
Algemeen:

info@rotary-youth.be

Holiday Exchange Program: hep@rotary2130.org
Family to Family: step@rotary2130.org
Long Term Exchange Program: yep@rotary2130.org

 

VEEL GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Hierbij een overzicht van de veel gebruikte afkortingen – zie link

 

nog verdere vragen

 

Waarom kiezen voor Rotary?

Samen zien we een wereld waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen voor duurzame verbetering – wereldwijd, in onze eigen gemeenschap en in onszelf – dit is de visie van Rotary in alles wat we ondernemen.

 

Waar kan ik naartoe?

Je kan terecht in alle districten, waar ook ter wereld, die eveneens voldoen aan de certificatievoorwaarden die jeugduitwisselingen vereisen.

 

Hoe verblijf ik?

Afhankelijk van type uitwisseling; dit is meestal in gastgezinnen of bij Rotariërs zelf maar voor kampen kan dit ook in jeugdherberg zijn of zelfs in volle natuur.

 

What’s in for me?

 • Jongeren komen samen
 • Je wordt ondergedompeld in andere cultuur
 • Je leert een nieuwe taal kennen en andere gewoontes
 • Zelfontplooiing
 • Je wordt een echte wereldburger
 • Je bent een Rotary-ambassadeur

 

Hoe zal mijn dagelijks leven eruitzien?

Je bent NIET op hotel; je probeert je zo snel mogelijk te integreren in de lokale gemeenschap en de dagdagelijkse gewoontes mee te volgen terwijl je de lokale taal leert en gebruikt.

 

Wat kost Long Term Exchange (YEP)?

Registratiekosten: 850€ voor de student

Naast het inschrijvingsgeld moet men rekening houden met volgende kosten:

 • Reiskosten naar de plaats van bestemming (heen/terug ticket)
 • Je krijgt van de Rotary host club maandelijks zakgeld (+/- 100€)
 • Zakgeld ter plaatse voor persoonlijke uitgaven
 • Verzekering

 

Wat kost Family to family?

Registratiekosten: 150€ voor de student + 150€ voor de Rotary sponsor club

Naast het inschrijvingsgeld moet men rekening houden met volgende kosten:

 • Reiskosten naar het land van bestemming
 • Zakgeld ter plaatse
 • Check zeker ook uw verzekering

 

Wat kost Holiday Exchange?

Registratiekosten: 150€ voor de student + 150€ voor de Rotary sponsor club

Naast het inschrijvingsgeld moet men rekening houden met volgende kosten:

 • Reiskosten naar de plaats waar het kamp gehouden wordt
 • Zakgeld ter plaatse
 • Veelal vraagt de organiserende Rotary club ook een deelnamekost (camp fee) en deze wordt steeds vermeld op de uitnodiging
 • Check zeker ook uw verzekering

 

Wat zijn de Rotary D’s?

 • No Drinking
 • No Driving
 • No Dating
 • No Drugs
 • No Disfiguration

 

Wat zijn de Rotary B’s?

 • Be first                      wees eerst
 • Be curious               wees nieuwsgiering
 • Be on purpose       wees bewust
 • Be grateful              wees dankbaar
 • Be of service          wees gedienstig

 

Hoe start ik mijn inschrijving?

Stuur een mail naar info@rotary-youth.be om uw dossier op te starten.

 

Welke zijn de reisvoorschriften?

Is afhankelijk van de lokale instanties. Informeer hiervoor tijdig van zodra je land van bestemming gekend is.

Controleer zeker wat het toegestane gewicht is van je bagage. (is niet alleen afhankelijk van je bestemming maar ook van de vliegmaatschappij).

Hou zeker ook rekening met de nodige veiligheidsmaatregelen – gezondheidspaspoort (cfr. Covid-19)

 

Heb ik een reispaspoort nodig?

Voor de long term exchange heb je een reispaspoort nodig.

Zie https://www.belgium.be/nl/familie/internationaal/reisdocumenten

Geldigheid: minstens 1 maand voor afreis en 6 maand na terugreis

Tijdig aanvragen (kan 6-tal weken duren)

 

Heb ik een visum nodig?

Je mag alleen bepaalde landen binnenkomen als je een visum hebt. Voor je vertrek moet
je een visumaanvraag indienen bij de ambassade of het consulaat van land van bestemming.
Een visum geeft toestemming om voor een beperkte periode een land binnen te komen en er te verblijven. Wanneer een visum vereist is, is ook het paspoort vereist.

Controleer voor vertrek welke reisdocumenten je nodig hebt voor het land van bestemming. Lees ook de reis advies vermeld op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Je kunt ook informatie opvragen bij de ambassade of het consulaat van uw land van bestemming.

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/belgische_ambassades_en_consulaten_in_het_buitenland

 

Hoeveel bagage kan ik meenemen?

Is afhankelijk van je bestemming. Informeer hiervoor tijdig van zodra je land van bestemming gekend is.

Controleer zeker wat het toegestane gewicht is van je bagage.

 

Enkele vragen bij eerste dagen verblijf

 • What would you like me to call you? Should I call you “mom”, ‘dad” or given first name of something else?
 • What are my daily responsabilities while living in your home?
 • What are the procedures for laundering clothes? Where do I keep dirty clothes until they are tob e washed?
 • Where can I keep my bathroom accessories?
 • When is the best time for me to shower of bathe?
 • When are the mealtimes?
 • What time must I get up weekday mornings?
 • What time should I go to bed weekdays? Weekends?
 • What dates are the birthdays of family members?
 • What is the telephone number here? How do I contact you in emergency when I am not here?
 • What are the rules about telephone calls and mobile?
 • What are the rules about access to internet and emails?

 

Wat in geval van intimidatie? -> Protection Policy

Rotary International zet zich in om de belangen van de jeugd die deelneemt aan de Rotary uitwisselingsprogramma’s zo goed mogelijk te laten verlopen. Het welzijn en de veiligheid van elke jongere is onze prioriteit!

Rotariërs, gastgezinnen en vrijwilligers moeten samen waken over het welzijn van onze jeugd en moeten de jongeren beschermen tegen fysisch, sexueel en emotioneel geweld.

Wij hanteren een zero-tolerantie ten aanzien van elke vorm van misbruik, pesterijen, sexueel misbruik, ongewenste intimiteiten en racisme.

 

Hoe moet ik mij verzekeren?

Zie link - https://yep-insurance-rotary.be/

 

Waarvoor ben ik verzekerd?

Zie link - https://yep-insurance-rotary.be/

 

Wat zijn de verantwoordelijkheden van gastgezin?

De uitwisselingsstudent accepteren als een nieuw gezinslid. De student volgt niet alleen de regels van het programma, maar ook de regels van het gastgezin. Je bent net zo verantwoordelijk voor de veiligheid van de uitwisselingsstudent als voor je eigen kinderen. Hoewel je misschien een beetje meer de vader of moeder wordt voor normale dagelijkse activiteiten, is het niet jouw verantwoordelijkheid om op te treden als taxiservice of als gids. Rotaryleden zullen u hierbij zeker bijstaan.

 

Welke zijn de leeftijdsbeperkingen voor HEP?

De leeftijd van de deelnemers varieert van 15 - 21 jaar. Deelname is mogelijk voor alle jongeren zowel kinderen van Rotariërs als van niet-Rotariërs.

Welke zijn de leeftijdsbeperkingen voor family to family?

De leeftijd van de deelnemers varieert van 15 - 20 jaar. Deelname is mogelijk voor alle jongeren zowel kinderen van Rotariërs als van niet-Rotariërs.

 

Welke zijn de leeftijdsbeperkingen voor YEP?

De leeftijd van de deelnemers varieert van 16,5 - 19 jaar. Deelname is mogelijk voor alle jongeren zowel kinderen van Rotariërs als van niet-Rotariërs.

Ouderdomsgrens van de kandidaat-student: nog geen 18  jaar bij vertrek vanuit België en dit voor volgende landen: Zuid-Afrika, Australië, Nieuw Zeeland en veel Aziatische landen. Afhankelijk van het district in de USA en Canada mag de student de leeftijd van 18 of 18,5 jaar nog niet bereikt hebben. In sommige Latijns Amerikaanse landen worden studenten uitzonderlijk tot de leeftijd van 19 jaar toegelaten. Sommige districten bv. in Australië beperken de toegang voor de studenten jonger dan 17 bij hun aankomst. Sommige districten weigeren studenten die hun middelbare school al hebben afgewerkt, ongeacht hun leeftijd. Afhankelijk van het land worden ze er verwacht tussen half juli en eind augustus.


Wat kan ik als student doen voor mijn gastgezin?

Neem het initiatief om je aan te passen aan je gastgezin

 • Zoek en voldoe gewillig aan gezinsregels en gebruiken. 
 • Stel je op als vrijwilliger om in het huis en in de tuin te helpen; blijf vrijwilligerswerk doen.
 • Probeer in ieder geval vreemd voedsel; je gastmoeder zal je ongetwijfeld lokale maaltijden voorschotelen. 
 • Neem je verantwoordelijkheid voor het onderhoud van uw eigen kamer, en alle andere taken die aan u kunnen worden opgedragen. Je doel zou moeten zijn om voor anderen (meestal je gastmoeder) zo min mogelijk extra werk te bezorgen. 
 • Zeg "dank u" wanneer iemand iets voor u doet. Waardering zorgt voor een grote verzachting van de impact van de werkdruk die uw aanwezigheid in het huishouden onvermijdelijk creëert. 
 • Toon interesse in uw gastgezin, hun stad en haar geschiedenis en eventuele lokale bezienswaardigheden". 

 

Hoe moet ik als student mijn studies zien?

 • Neem de studies ter harte. Je bent geen toerist. Doe je huiswerk. Neem zoveel mogelijk deel aan de les. Je bent immers gebonden aan leerplicht.
 • Houd er rekening mee dat het voor je leraren een extra inspanning vraagt om jou te begeleiden. Spreek waardering uit voor hun begrip en hulp. 
 • Sluit je aan bij geschikte schoolactiviteiten, clubs en groepen. 
 • Probeer jezelf in het collectieve schoolgebeuren te betrekken als een positieve bijdrage door uw aanwezigheid. 

 

Wat wordt van jou als student verwacht tov lokale Rotary Club?

 • Ontmoet en ontwikkel een vlotte relatie met uw Rotary verantwoordelijke. Hij/zij kan voor u deuren openen, problemen oplossen en bijdragen aan het verrijken van je uitwisselingservaring. 
 • Woon zoveel Rotary-vergaderingen en -functies bij als mogelijk of toegestaan. 
 • Reageer positief op uitnodigingen om Rotary Clubs en andere organisaties te spreken. 
 • Ga positief in op allerlei uitnodigingen van Rotariërs. 
 • Maak je waardering voor hun sponsoring duidelijk. 

 

Hoe stel je je als student op tov je gastland?

 • Begrijp en waardeer de cultuur en waarden van het gastland. 
 • Informeer je zoveel mogelijk voor je vertrek (geografie, geschiedenis, politiek systeem, onderwijssysteem, cultuur,…). 
 • Vraag uw gastgezinnen over deze onderwerpen. 
 • Zet je in om de lokale taal zo snel mogelijk onder de knie te krijgen.
 • Kijk enthousiast naar alles wat ze jou trots willen laten zien. 

 

Hoe ben je als student een ambassadeur van je eigen land?

 • Reflecteer en communiceer over de cultuur en waarden van uw land. 
 • Verzamel voor je vertrek informatie  vertrek (geografie, geschiedenis, politiek systeem, onderwijssysteem, cultuur,…). 
 • Beantwoord alle vragen voor zover u kunt. Wees eerlijk, maar niet confronterend. Erken tekortkomingen, maar relativeer ze in verhouding tot wat er is gedaan, wordt gedaan en wat kan worden bereikt. 
 • Wees trots op uw land
 • Leer de nationale hymne