RYLA– ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD

zaterdag 25 januari 2020

Wat houdt dit programma in?

RYLA is een Rotary-Rotaract activiteit waarbij jonge mensen van 18 tot 31 jaar gedurende een intensief weekend uitgedaagd worden om via inspanning en ontspanning hun leiderschapscapaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen; RYLA vindt zijn oorsprong al vele jaren terug in Australië en Amerika.

Tijdens het weekend worden deelnemers op verschillende manieren in de gelegenheid gesteld om hun leidinggevende capaciteiten te ontwikkelen en hun competenties te trainen.

Doel van het programma is de deelnemer kennis te laten maken met praktijkaspecten van het management. Het gaat dus uitdrukkelijk niet om wie de beste is, want hoewel de naam wellicht anders doet denken, zal aan het eind van het RYLA-weekend geen winnaar worden aangewezen. 
Het RYLA-weekend is echter niet alleen een serieus en ingespannen bezig zijn, er is in het programma ruim aandacht voor ontspanning en de mogelijkheid om te netwerken.

Folder

naar document

Voor wie?

De RYLA is bedoeld voor enthousiaste jongeren van 18 tot en met 31 jaar die al minimaal één jaar een opleiding volgen of aan het begin van hun carrière staan.
Dit mogen kinderen van Rotarians of niet Rotarians zijn, Rotaracters, autochtone of allochtone jongeren, veelbelovende jongeren binnen uw bedrijf, etc.
Kortom alle jongeren die duidelijk wat in hun mars hebben, interesse in (de aspecten van) management vertonen en niet bang zijn om met zichzelf geconfronteerd te worden, zijn welkom.

Wanneer?

Verlengd weekend, meestal rond periode van Pasen

Waar naartoe?

Locatie ( in binnenland ) afhankelijk van de organisatie

Wat wordt er verwacht van jou als student?

Aangezien het programma bestemd is voor jongeren die duidelijk wat in hun mars hebben, interesse in (de aspecten van) management vertonen en niet bang zijn om met zichzelf geconfronteerd te worden is het wel duidelijk dat we jou op dit domein zullen uitdagen.

Wat zijn de voordelen?

Je leiderschapskenmerken worden uitgedaagd

Je werkt in kleine groepjes een opdracht uit op korte termijn onder begeleiding van professionals

Sociale vaardigheden worden geoefend:
- Argumenteren
- Spreken in het openbaar
- Onderhandelen 
- Keuzes maken en beslissingen nemen

Hoeveel kost dit?

De kosten voor deelname aan de RYLA bedragen +/- € 450,- per deelnemer. Dit bedrag wordt gesponsord door een Rotary Club die een deelnemer voordraagt.

Hoe kan ik inschrijven?

Je dient te in te schrijven via de plaatselijke Rotary club na ontvangst van uitnodiging. Er wordt bij je inschrijving zeker ook een motivatiebrief verwacht.