YEP – Youth Exchange Program

dinsdag 28 januari 2020

Wat houdt dit programma in? 

Studenten leren een nieuwe taal, ontdekken een andere cultuur en verblijven in verschillende gastgezinnen gedurende een schooljaar. Voor al wie een wereldburger wil zijn en wil meebouwen aan de wereldvrede. 

Folder

naar folder

Voor wie? 

De leeftijd van de deelnemers varieert van 16 tot 19 jaar. Deelname is mogelijk voor alle jongeren zowel voor kinderen van Rotariërs als van niet-Rotariërs. De kandidaat moet voorgedragen worden door een Nederlandstalige Rotary Club in het District 2130. Deze club moet in de buurt van de woonplaats van de kandidaat liggen. 

Soms is er een ouderdomsgrens voor kandidaten: zo mag je bij vertrek naar volgende landen nog geen 18 jaar zijn: Zuid-Afrika, Australië, Nieuw Zeeland en veel Aziatische landen. Afhankelijk van het district in de USA en Canada mag de student de leeftijd van 18 of 18,5 jaar nog niet bereikt hebben. In sommige Latijns-Amerikaanse landen worden studenten uitzonderlijk tot de leeftijd van 19 jaar toegelaten. Sommige districten, vb. in Australië beperken de toegang tot uitwisselingsstudenten die jonger zijn dan 17 bij aankomst. Sommige districten weigeren dan weer studenten die hun middelbare school al hebben afgewerkt, ongeacht hun leeftijd. Afhankelijk van het land wordt je er verwacht tussen half juli en eind augustus. 

Wanneer en hoe lang?  

Je gaat voor een volledig schooljaar (dus 10-11 maanden – van augustus tem juni).

Waar naartoe? 

Mogelijke bestemmingen zijn o.a.: Europese landen, Canada, VS, Mexico, Brazilië, Peru, Argentinië, Bolivië, Indië, Israël, Egypte, Japan en Taiwan. 

Waar verblijf ik? 

Je verblijft in verschillende gastgezinnen.  

Wat wordt er verwacht van jou als uitwisselingsprogramma’s student? 

Goede schoolresultaten voor je vertrekt. 

Je bent verplicht de informatiedagen te volgen die door het district worden georganiseerd voor het vertrek. 

Tijdens je uitwisseling word je beschouwd als een ambassadeur van je land en van Rotary. 

We verwachten dat je zowel de algemene regels van het uitwisselingsprogramma respecteert alsook de plaatselijke regels van de organiserende Rotary club en de gastgezinnen. Het niet naleven van deze regels kan een vroegtijdige terugkeer tot gevolg hebben. 

Je zal zo snel mogelijk de lokale taal dienen te leren zodat hiermee ook je integratie met de plaatselijke bevolking vlot kan verlopen. 

Tijdens het schooljaar volg je in het land van bestemming de lessen van de middelbare school (evt. met een aangepast leerprogramma). 

Na afloop zal je uitgenodigd worden bij jouw Rotary sponsor club om je ervaringen te komen delen; dit is tegelijk een uitdrukking van je dankbaarheid want zij maken deze ervaring mogelijk voor jou. 

Wat zijn de voordelen? 

Je talenkennis wordt geoefend (de taal van het gastland);

Je leert zelfstandig op reis te gaan maar tegelijk moet je jezelf leren integreren in een vreemde omgeving;

Je ontdekt andere gewoonten en culturen;

Je bouwt in je gastland goede relaties uit met zowel lokale mensen als met andere gaststudenten uit tal van landen; 

Het is een persoonlijk groeitraject voor jou als uitwisselingsstudent, met een echte boost voor je zelfbewustzijn, zelfredzaamheid, zelfstandigheid en maturiteit;

 Je wordt een wereldburger;

Je komt in contact met maatschappelijke acties van Rotary en je draagt je steentje bij tot het bevorderen van de wereldvrede. 

Hoeveel kost dit? 

Registratiekosten: 950€ voor de student 

Daarnaast moet je rekening houden met volgende kosten: 

- Reiskosten naar de plaats van bestemming (heen/terug ticket) 

- Verplichte verzekering (zie CISI Bolduc - al naar gelang het land van bestemming)

- 400€ te reserveren voor het noodfonds (is een waarborg die je bij terugkeer terug ontvangt) 

- Kosten voor internationaal reispaspoort en ev. visum

- Zakgeld ter plaatsen voor persoonlijke uitgaven (NB: Je krijgt van je Rotary host club maandelijks +/- 100€ zakgeld)

- Enkele kleine geschenken voor de gastgezinnen


Hoe kan ik inschrijven? 

Stuur een e-mail naar info@rotary-youth.be met je naam, emailadres en  gsm-nummer. Vermeld met welke lokale Rotary club uit District 2130 (Oost- of West-Vlaanderen) je contact hebt opgenomen om als sponsorclub te fungeren. Geef ons een korte beschrijving van je motivatie en we nemen contact met je op om je te begeleiden naar verdere inschrijving. 

We helpen je daarna graag verder met de opstart van je online dossier.

Bijkomende informatie voor de student 

Checklist voor jaaruitwisseling 

Bijkomende informatie voor de ouders/gastfamilies 

De ouders van de vertrekkende student (i.e. outbound) dienen drie gastgezinnen aan te brengen die zullen gescreend worden door de lokale Rotary club. De YEO (Youth Exchange Officer) van de lokale Rotary club kan jullie hierbij bijstaan. 

Het gezin van de kandidaat moet niet perse als gastgezin fungeren voor een inkomende student uit het buitenland (i.e. inbound). In het totaal moeten er drie gastgezinnen zijn voor de inbound. Hij/zij verblijft ongeveer gelijke perioden in elk gastgezin. Indien de uitsturende familie (i.e. de familie van de outbound) ook gastgezin wordt, dienen er bijkomend dus twee gastgezinnen gezocht te worden;in het ander geval zijn het er drie. Indien de uitsturende familie zelf ook gastgezin wordt, verdient het sterk de voorkeur dat deze familie als eerste gastgezin optreedt. De uitwisselingsstudent(e) die naar België komt arriveert tijdens de tweede helft van augustus. 

Wat wordt er verwacht van de ouders/gastfamilies? 

- Een gepaste school zoeken voor de inbound student in samenspraak met de gastclub;

- De inbound student een geborgen thuis geven met liefde, aandacht, respect;

- Zorgen dat de student zo snel mogelijk de Nederlandse taal beheerst;

- De student helpen met de registratie bij de gemeente;

- De student helpen met het openen van een Belgische bankrekening; 

- De infosessie voor gastgezinnen bijwonen;

- Erop toezien dat de student naar school gaat en de verplichte activiteiten van het district bijwoont 

Zie ook Gids voor gastgezin