YEP – Youth Exchange Program

dinsdag 28 januari 2020

Wat houdt dit programma in? 

Studenten leren een nieuwe taal, ontdekken een andere cultuur en verblijven in 3 verschillende gastgezinnen gedurende een schooljaar. Voor al wie een wereldburger wil zijn en wil meebouwen aan de wereldvrede. 

Folder

naar folder

Voor wie? 

De leeftijd van de deelnemers varieert van 16,5 - 19 jaar. Deelname is mogelijk voor alle jongeren zowel kinderen van Rotariërs als van niet-Rotariërs. De kandidaat moet voorgedragen worden door een Nederlandstalige Rotary Club in het District 2130. Deze club moet in de buurt van de woonplaats van de kandidaat liggen. 

Ouderdomsgrens van de kandidaat-student: nog geen 18  jaar bij vertrek vanuit België en dit voor volgende landen: Zuid-Afrika, Australië, Nieuw Zeeland en veel Aziatische landen. Afhankelijk van het district in de USA en Canada mag de student de leeftijd van 18 of 18,5 jaar nog niet bereikt hebben. In sommige Latijns Amerikaanse landen worden studenten uitzonderlijk tot de leeftijd van 19 jaar toegelaten. Sommige districten bv. in Australië beperken de toegang voor de studenten jonger dan 17 bij hun aankomst. Sommige districten weigeren studenten die hun middelbare school al hebben afgewerkt, ongeacht hun leeftijd. Afhankelijk van het land worden ze er verwacht tussen half juli en eind augustus. 

Wanneer?  

Schooljaar (dus 10 maanden – van augustus tem juni) 

Waar naartoe? 

Europese landen, onder andere Canada, VS, Mexico, Brazilië, Peru, Argentinië, Bolivië, Rusland, Israël, Egypte, Japan en Taiwan. 

Hoe verblijf ik in het buitenland? 

Je verblijft in 3 verschillende gastgezinnen.  

Wat wordt er verwacht van jou als student? 

Goede schoolresultaten voor je vertrekt. 

De student is verplicht de informatiedagen te volgen die door het district worden georganiseerd voor het vertrek. 

Tijdens je uitwisseling word je beschouwd als een ambassadeur van je land en van Rotary. 

We verwachten dat je zowel de algemene regels van het uitwisselingsprogramma respecteert alsook de plaatselijke regels van de organiserende Rotary club en de regels van de gastgezinnen. Het niet naleven van deze regels kan een vroegtijdige terugkeer tot gevolg hebben. 

Je zal zo snel mogelijk de lokale taal dienen te leren zodat hiermee ook je integratie met de plaatselijke bevolking vlot kan verlopen. 

Tijdens het schooljaar volg je in het land van bestemming de lessen van de middelbare school (evt. aangepast leerprogramma). 

Na afloop zal je als student uitgenodigd worden bij jouw Rotary sponsor club om je ervaringen te komen delen in hun club en dit is tegelijk een uitdrukking van je dankbaarheid want zij maken deze ervaring mogelijk voor jou. 

Wat zijn de voordelen? 

Je talenkennis wordt geoefend (rekening houdend met de taal van het gastland) 

Je leert zelfstandig op reis te gaan maar tegelijk moet je jezelf leren integreren in een vreemde omgeving 

Je ontdekt andere gewoonten en culturen  

Er worden ongetwijfeld goede relaties met andere landen opgebouwd 

Het is alleszins een verruiming voor jou als student (zelfbewustzijn, plan trekken, zelfstandigheid,…). Je wordt ongetwijfeld een wereldburger. 

Jullie komen in contact met sociale acties van Rotary en dragen jullie steentje bij tot het bevorderen van de wereldvrede. 

Hoeveel kost dit? 

Registratiekosten: 850€ voor de student 

Naast het inschrijvingsgeld moet men rekening houden met volgende kosten: 

  • Reiskosten naar de plaats van bestemming (heen/terug ticket) 

  • De student krijgt van de Rotary host club maandelijks zakgeld (+/- 100€) 

  • Zakgeld ter plaatse voor persoonlijke uitgaven 

  • 400€ te reserveren voor het noodfonds (is een waarborg die je bij vertrek terug ontvangt) 

  • Enkele kleine geschenkjes voor de gastgezinnen 

  • Kosten voor paspoort en visum 

  • Verzekering  

Hoe kan ik inschrijven? 

Stuur een mail naar info@rotary-youth.be met je naam, emailadres en je gsm nummer. Geef ons een korte beschrijving van je motivatie en we nemen contact met je op om je te begeleiden naar verdere inschrijving. 

Men zal u verder helpen met de opstart van uw online dossier.

Bijkomende informatie voor de student 

Checklist voor jaaruitwisseling 

Bijkomende informatie voor de ouders/gastfamilies 

De ouders van de outbound student dienen 3 gastgezinnen aan te brengen die zullen gescreend worden door de lokale Rotary club. De YEO (Youth Exchange Officer) van de lokale Rotary club kan jullie hierbij bijstaan. 

Het gezin van de kandidaat moet niet perse als gastgezin fungeren voor een inbound. In het totaal moeten er 3 gastgezinnen zijn voor de inbound. Hij/zij verblijft ongeveer gelijke perioden in elk gastgezin. Indien de uitsturende familie = de familie van de outbound geen gastgezin wordt, dienen er drie gastgezinnen gezocht te worden, anders nog twee bovenop dus. Indien de uitsturende familie gastgezin wordt, gaat er een sterke voorkeur naar uit dat deze familie als eerste gastgezin optreedt. De uitwisselingsstudent die naar België komt arriveert tijdens de tweede helft van augustus. 

Wat wordt er verwacht van de ouders/gastfamilies? 

- Gepaste school zoeken voor de inbound student in samenspraak met de gastclub 

- De inbound student een geborgen thuis geven, liefde, aandacht, respect en zorgen dat de student zo snel mogelijk de Nederlandse taal beheerst, … 

- Student helpen met registratie bij de gemeente  

- Student helpen met het openen van een bankrekening 

- Oriëntatie bijwonen 

- Erop toezien dat de student naar school gaat en de verplichte activiteiten van het district bijwoont 

Zie ook Gids voor gastgezin