MNFIE - Make New Friends in Europe

maandag 7 februari 2022

WAT HOUDT DIT IN?

Dit is een pilootproject dat zijn ontstaan gekend heeft midden in Corona-tijden. Dankzij een samenwerking tussen verschillende Europese Rotary clubs, willen we een gemotiveerde groep jongeren uit Europa samenbrengen en vriendschapsbanden versterken en alsook hun kennis over Europa. Via een virtueel internationaal discussieforum behandelen we ten gronde verschillende actuele en fundamentele Europese topics, gekozen door de deelnemers zelf uit een beschikbare lijst van issues. Ons team wil enkele tools aanreiken aan de volgende generatie om Europa beter te leren kennen en hun visie te verruimen. Kortom, dit project biedt een buitengewone ervaring en kansen aan alle deelnemers om hun kennis, inzichten en vooral ook vriendschappen te delen. VOOR WIE? De leeftijd van de deelnemers varieert van 23-27 jaar. Deelname is mogelijk voor jongeren van Rotariërs en van niet-Rotariërs maar ook Rotaracters. Maximaal groep van 20 jongeren. MET WELKE LANDEN? Momenteel zijn de deelnemende landen: Nederland, Duitsland, Italië, Oostenrijk en België

AANMELDEN?

Door een motivatiebrief te schrijven aan de verantwoordelijke van ons district en dit door te mailen naar info@rotary-youth.be

KOSTEN?

Deelnamekosten: 50€ voor de student + 350€ voor de Rotary sponsor club

WAAROM DOEN WE DIT?

• Kennis over Europa te verruimen

• Inzichten te vergaren via overleg tijdens de conferentiemomenten

• Vriendschapsbanden te smeden

Make New Friends in Europe

  Brugge - artikel - klik hier