Make New Friends in Europe

Monday, February 7, 2022

Marc Boels

Het belang van uitwisselen van buitenlandse ervaringen is voor jonge mensen van cruciaal belang bij hun latere kijk op hun onmiddellijk en verre omgeving. Hierdoor kijken jongeren op latere leeftijd veel genuanceerder naar de pijnpunten in de samenleving en kunnen op een correctere manier bepaalde stellingen motiveren. Nu net omwille van dit belang hebben we het niveau van het district de laatste 2 jaar niet stil gezeten op het gebied van  de jeugduitwisselingen.   

Hybride formule

Corona heeft ons dan ook verplicht na te denken om gedurende die vervelende periode het DNA van de uitwisselingen niet te verliezen. Na enkele vergaderingen zijn we tot een waardig alternatief gekomen voor de fysieke uitwisselingen. Het was een hybride formule onder naam Make New Friends In Europe (MNFIE) waarbij zoom vergaderingen afgewisseld konden worden met fysieke ontmoetingen. Jongeren uit verschillende landen nemen deel aan zoomsessies waarbij allerhande hot-topics door hen gekozen besproken en geduid worden.

De organisatie, Rotary clubs uit Nederland, België en Duitsland zorgen voor het platform en engageren zich ook  om voor elk gekozen onderwerp een autoriteit uit het vak te strikken om enkele cruciale wetmatigheden in dat specifiek domein uit te leggen. Na de plenaire zoomsessie wordt in kleinere groepjes in break-out rooms verder gedebatteerd over de kwestie, wat op zich dan weer resulteert in vragen die dan op het einde plenair besproken worden.

Wandelparcours in Brugge

Zo werden reeds zoomsessies gehouden over energie, virtual reality en milieu. Het finale doel is om na alle zoomsessies de jongeren fysiek bij elkaar te brengen. Wij zijn dan ook volop in de weer om een zeilweekend te organiseren op het Ijselmeer. Maar dit is pas binnen enkele maanden en op vraag van de jongeren hebben dan ook tussentijds een eerste fysieke kennismaking georganiseerd onder de vorm van een city-trip naar Brugge, want ten slotte heet het programma ook Make New Friends in Europe.

Het was een zorgvuldig gereorganiseerd weekend. Een mix van cultuur, uitwisselen van ideeën en vooral vriendschap. Na een eerste kennismaking op vrijdag op restaurant kon op zaterdag het weekend van start gaan. Via een stadsplan met voorgesteld wandelparcours met bijhorende foto’s konden de deelnemers autonoom het parcours afleggen, indien ze meer uitleg wensten kon men deze bekijken via de mee geleverde QR-codes.
’s Middag werd geluncht in een van de typische restaurantjes om dan in de namiddag de city tour te vervolledigen. Als afsluiter van de zaterdag was er dan een brouwerij bezoek met een diner ter plaatse.

Op zondag werd er afgesloten met een uitgebreid ontbijt in een van de beste coffee bars in Brugge waar zowel de past gouverneur als de assistent gouverneur ons hebben vergezeld.  We hebben er allemaal van genoten. Eindelijk terug dat vergeten gevoel van wat wij spontane vriendschap noemen.  Ook voor de organisatoren was het leuk de medebezielers uit het buitenland te ontmoeten.

Tot slot onze oprechte dank aan de Brugse clubs voor de home hospitality.